Shelly RC snubber

Shelly RC snubber

Description

Shelly RC snubber bruges i til at opfange spidser i spændingen, som kan forstyrre elektronikken i Shelly-enheder. RC snubber anbefales, hvis der benyttes relæer med effektmåling (PM-varianter) sammen med induktive belastninger.