Shelly Plus AddOn – tilføjelsesmodul

Shelly Plus AddOn – tilføjelsesmodul

Description

Shelly Plus Add-On er et lille modul som kan klikkes på alle Shelly Plus-enheder, hvorved det bringer en masse ny funktionalitet til Shelly-enhederne. Shelly Plus Add-On har både digitalt og analogt input og kan tilsluttes op til fem temperatursensorer eller en enkelt temperatur og fugtighedssensor.

Funktion
Når Shelly Plus Add-On tilføjes til en Shelly Plus-enhed, skal den aktiveres i appen, hvorefter det er muligt at aktivere de sensorer, man har tilsluttet enheden. Enheden understøtter følgende type enheder:
• Op til 5 temperatursensorer type DS18B20
• Temperatur og fugtighedssensor type DHT22
• NTC modstande med 10 kΩ nominal modstand og β=4000 K
• Fotoresistorer
• PIR sensorer
• Jordfugtighedssensorer
• Ultralyds nærhedssensorer
• Kapacitive vandniveausensorer
• Lyddetektorer
• Andre analoge sensorer med 0 – 10 V udgangsspænding

Eksempler på anvendelse
• Dørkontakt: tilføj en dørkontakt til din Plus Add On for at overvåge åbne/lukke position på garageporten. Anbefalet sammen med Shelly Plus 1.
• Vandniveausensor: tilføj en niveau sensor til Plus Add On for at overvåge vandstanden i din pool eller akvarie. Anbefalet sammen med Shelly Plus 1 eller Plus 1PM.
• Varme: tilføj to DS18B20 temperatursensorer og mål din frem- og returvarme.
• Vind: med en vindsensor kan din markise automatisk kan køre ind, når de begynder at blæse. Anbefalet sammen med Shelly Plus 2PM.
• Jordfugtighed: tilføj en jordfugtighedssensor, så vandingsanlægget automatisk kan starte, når græsset er for tørt. Anbefales sammen med Shelly Plus 1.

Forbindelse
Shelly Plus Add On virker ikke stand-alone. Enheden skal klikkes i en hvilken som helst Shelly Plus-enhed, hvorved den giver øget funktionalitet til Shelly Plus-enheden. Shelly Plus Add On skal ikke fortrådes til Shelly Plus-enheden, da den er udstyret med stikben, som automatisk forbinder til Shelly Plus-enheden. De to enheder er galvanisk adskilt fra hinanden.

Terminaler
Indgange:
• 1 analog input: ANALOG IN
• 1 digital input: DIGITAL IN

Udgange:
• 1 referencespændingsudgang: VREF OUT
• 1 referencespænding gennem en pull-up resistorudgang: VREF + R1 OUT
• 2 minus terminaler: GND*

Fortrådningsinterface:
3 Strømforsyningsudgange til sensorer (forbundet til samme PCB-spor): VCC
3 sensordataterminaler (forbundet til samme PCB-spor): DATA
3 minus minaler: GND*
* Forbundet til samme PCB-punkt.

Links
Teknisk dokumentation: https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-plus-add-on
General information: https://www.shelly.cloud/en-dk/products/product-overview/shelly-plus-add-on

Teknisk information